Bel ons gerust op 085-1300560 Contact

Solide

Bedrijfsopvolging en -overname

Het overnemen van een bestaand bedrijf of uw eigen bedrijf verkopen is een belangrijk moment in uw leven. Jewel Bedrijfsadvies begrijpt dit als geen ander. We kunnen u in het gehele proces van koop en verkoop begeleiden. Dit doen wij samen met ons netwerk van specialisten zoals advocaten, fiscalisten en notarissen. Inmiddels is dit onze specialiteit en hebben hiervoor een aparte website ingericht: Jewel Business Valuation.
Samen met u maken we een plan van aanpak waarin we harde aspecten (zoals financiële, fiscale en juridische aspecten) en zachte aspecten (gevoel, emoties, onderlinge relaties) doorlopen. Het proces in hoofdlijnen bestaat uit:

 1. bepalen van de strategie;
 2. financiële, fiscale en juridische analyse;
 3. opstellen van een informatiememorandum,;
 4. selecteren van potentiele (ver)kopers;
 5. kennismaken met geselecteerde (ver)kopers;
 6. voeren onderhandelingen over overnameprijs en onderliggende voorwaarden;
 7. afstemmen fiscale waardering (bij interne bedrijfsopvolging zoals familiebedrijf) met de Belastingdienst;
 8. opstellen intentieovereenkomst waarin gemaakte afspraken zijn vastgelegd;
 9. opstellen businessplan waarin alle gemaakte afspraken en verwachtingen samen komen;
 10. doorlopen van het financieringstraject;
 11. doen van boekenonderzoek (due diligence) voor controle op juistheid van de financiële, fiscale en juridische aspecten die de verkopende partij tijdens de onderhandelingen heeft weergegeven;
 12. opstellen van benodigde overeenkomsten zoals koop-verkoop, lening, huur, management, directieovereenkomst etc.;
 13. definitieve overdracht;
 14. nazorg, bijvoorbeeld monitoren naleving contractuele afspraken, opstellen tussentijdse cijfers in relatie tot gemaakte prognose uit het businessplan.
Het begeleiden van een koop of verkooptraject is een specialisme. We hebben hiervoor een post HBO opleiding succesvol afgerond. Tim is als gecertificeerd Register Adviseur Bedrijfsopvolging (RAB) in het RAB-register ingeschreven. Meer informatie vind u op http://www.rabregister.nl/. Jaarlijks houden wij onze kennis op peil door het volgen van verplichte permanente educatie.

Een greep uit onze afgeronde trajecten:
 • Afstoten van vestiging in technische nichemarkt (BV-structuur);
 • Uittreding uit Vennootschap onder Firma (diverse sectoren);
 • Bedrijfsopvolging binnen familiebedrijf (diverse sectoren);
 • Splitsen onderneming in twee zelfstandig voort te zetten ondernemingen (zakelijke dienstverlening);
 • Management Buy In (groothandel);
 • Begeleiding vrijwillige bedrijfsbeëindiging (detailhandel);
 • Begeleiden van omzetten reeds ingezette bedrijfsopvolging binnen de familie naar nieuwe opvolger buiten de familie (internationale supergroothandel);
 • In- en uittreden van aandeelhouders (diverse sectoren);
 • Omzetting VOF in onderneming zonder persoonlijk juridisch eigendom (ICT).

Neem voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact met ons op.